| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

pod záštitou udělenou
ministryní školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřinou Valachovou

pořádá konferenci

Novela zákona o vysokých školách: rok poté

7. a 8. září 2017 v Brně
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Konference je realizována v reakci na změny, které s sebou přinesl zákon č. 137/2016 Sb., který je dosud největší novelou současného zákona o vysokých školách. Přestože zákon nabyl účinnosti k 1. září 2016, je zřejmé, že implementace změn s rokem 2016 neskončila a lze předpokládat, že přesáhne i do roku 2018. Proto je cílem druhého ročníku konference věnované vybraným změnám poskytnout akademické veřejnosti, zejména pak zástupcům vedení vysokých škol a fakult, jako i těm, kteří se zabývají zajišťováním kvality či rozhodováním o studentech a uchazečích, pokračující informace o dopadech novely, a to zejména v oblasti právní a v oblasti zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání.

Přihlašování je možné od 20. 6. 2017; do 20. 7. 2017 se sníženým konferenčním poplatkem.


nahoru