| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Konference 2016 > Program

Program

Poznámka úvodem

Odborný program konference byl sestaven tak, aby jednotlivá témata reflektovala ty změny novely, které lze považovat za rozsáhlé či potencionálně složité. Důležité přitom bylo, aby o nich informovali vysoce kvalifikovaní vstupující. Jejich stručné představení je dostupné v sekci O vystupujících.

Čtvrtek 8. září 2016

9:30 – 10:30 Registrace

10:30 – 13:00 I. blok (zahájení konference, změny v hodnocení kvality)

 • Zahájení (dr. V. Smutná (Kudrová), Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Uvítání děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity (doc. M. Selucká)
 • Úvodní slovo ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (dr. K. Valachová)
 • Uvítání rektorem Masarykovy univerzity, úvahy o tom, co novela přinese vysokým školám (doc. M. Bek)
 • Činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a akreditace (dr. J. Smrčka, Akreditační komise / Národní akreditační úřad pro vysoké školství)
 • Kvalita vzdělávací činnosti z pohledu standardů vytvořených Akreditační komisí (prof. I. Stuchlíková, Akreditační komise, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
 • Zajišťování kvality ve vnitřním prostředí univerzity (Mgr. S. Nantlová, Odbor pro kvalitu, Masarykova univerzita)

13:00 – 14:00 Polední občerstvení ve foyer

14:00 – 16:00 II. blok (orgány, kvalifikační řízení, pracovněprávní vztahy)

 • Změny v postavení a činnosti orgánů vysoké školy a fakulty, krátce též k předpisům vydávaným vysokou školou (dr. V. Smutná (Kudrová), Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Habilitační a profesorské řízení jako výkon veřejné správy (dr. K. Šimka, Nejvyšší správní soud)
 • Pracovní právo na vysoké škole (dr. J. Horecký, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

16:00 – 16:30 Coffee break

16:30 – 18:30 III. blok (vysoké školy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 • Aktuální otázky se zaměřením na prováděcí předpisy k novele (dr. D. Prudíková, Sekce legislativy a strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Principy změn financování vysokých škol (dr. R. Plaga, Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Novela zákona o vysokých školách se zaměřením na vnitřní předpisy (dr. V. Koťátková, Odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

18:30 Raut ve foyer

Pátek 9. září 2016

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 11:00 IV. blok (rozhodování vysoký škol o studentech a uchazečích, poplatky)

 • Vysoká škola a student (uchazeč), působnost správního řádu (dr. V. Smutná (Kudrová), Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Rozhodování o právech a povinnostech studentů po novele (dr. J. Jurníková, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Poplatky podle zákona o vysokých školách (doc. R. Boháč, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstvo financí)

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 14:00 V. blok (elektronizace, odpovědnost, autorskoprávní ochrana)

 • Elektronizace na vysokých školách, krátce též k problematice "odebírání titulů" (dr. F. Korbel, Havel, Holásek & Partners, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • Odpovědnost podle zákona o vysokých školách (doc. P. Mates, Vysoká škola finanční a správní, z. ú.)
 • Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl (dr. P. Koukal, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity)
 • Shrnutí, závěr (dr. V. Smutná (Kudrová), Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

14:00 Předpokládané ukončení


nahoru