| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Konference 2016 > Základní informace

Základní informace

Termín konference:

8. – 9. září 2016

 

Místo jednání:

aula Masarykovy univerzity nacházející se v budově Právnické fakulty, Veveří 70, Brno

Ve foyer bude k dispozici hlídaná šatna pro odložení věcí. Podrobnější informace ke konferenčnímu zázemí a k možnostem auly naleznete v sekci Organizační informace.


Termín pro podání přihlášky a zaplacení konferenčního poplatku:

31. 8. 2016

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému.

Upozorňujeme, že počet účastníků konference je s ohledem na prostorové možnosti omezen. Účast na konferenci garantujeme až od chvíle zaplacení konferenčního poplatku. Při nemožnosti zúčastnit se konference lze namísto účastníka, jehož přihláška byla zaplacena, vyslat jiného účastníka (pro změnu účastníka kontaktujte organizátory prostřednictvím e-mailu novelazvs@law.muni.cz). Při nemožnosti zúčastnit se celého programu se poplatek nesnižuje.


Konferenční poplatek:

  • 1.700 Kč vč. DPH při přihlášení do 31. 7. 2016
  • 2.000 Kč vč. DPH při přihlášení od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016.

Po potvrzení přihlášky organizátory budete vyzvání a navedeni elektronickou poštou k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, která bude vystavena Obchodním centrem MU; platba bude možná též online platební kartou (avšak jen v okamžiku, kdy bude poprvé využit odkaz na online platbu). Upozorňujeme, že nejzazší termín splatnosti konferenčního poplatku je s ohledem na povinné kontrolní hlášení stanoven na 31. 8. 2016. Standardně je splatnost nastavena na 14 dní.


Odborný program:

program konference je dostupný v sekci Program.

stručné představení vystupujcících je dostupné v sekci O vystupujících.

Účastníkům budou distribuovány podklady od prezentujících v tištěné nebo elektronické podobě (dle preference vyjádřené během přihlášení), a to tak, aby je měli k dispozici před jejich vystoupeními. Dále jim bude umožněno, aby již v okamžiku přihlášení položili prezentujícím dotaz či námět vhodný k objasnění v rámci vystoupení. Dotazy budou prezentujícím předány s prosbou o jejich zohlenění při přípravě vystoupení. Skutečné zohlednění však pochopitelně záleží na předstihu, v jakém bude konkrétní dotaz položen, a také na tématu a koncepci vystoupení. To, samozřejmě, nebrání zodpovězení dotazu v rámci navazující diskuze.


Další informace a organizační pokyny naleznete v sekci Organizační informace.

Informace o členech organizačního týmu a kontakty naleznete v sekci Organizátoři.


nahoru