| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Konference 2017 > Program

Program

Poznámka úvodem

Program byl sestaven tak, aby jednotlivá témata reflektovala aktuální potřeby vysokých škol a aby se k nim vyjadřovali vysoce kvalifikovaní vystupující. Vzhledem k časovému odstupu a probíhajícímu vývoji upozorňujeme, že se pořadí vystupujících může změnit, a přiměřené úpravy mohou doznat i témata, jimž se vystupující zamýšlí věnovat. Jejich stručné představení je dostupné v sekci O vystupujících.

K tématům, která jsou předmětem konference, lze prostřednictvím určeného formuláře pokládat dotazy. Dotazy položené v předstihu budou distribuovány prezentujícím s prosbou o jejich zohlednění při přípravě vystoupení. Skutečné zohlednění však pochopitelně záleží na předstihu, v jakém bude konkrétní dotaz položen, a také na tématu a koncepci vystoupení. Dotazy je možné pokládat kdykoli, a to až do skončení konference; v rámci diskuze po vystoupeních jim bude věnován prostor, který umožní živá diskuze.

 

Čtvrtek 7. září 2017

9:30 – 10:30 Registrace

10:30 – 13:00 I. blok: Zahájení, uvítání, změny studijních programů v novém rámci

 • Zahájení (V. Smutná, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Uvítání děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity (M. Selucká, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Aktuální vývoj pohledem Národního akreditačního úřadu se zaměřením na akreditace studijních programů (S. Labík, Národní akreditační úřad pro vysoké školství)
 • Specifika učitelských oborů na pedagogických fakultách (M. Vančura, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
 • Systém studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci pro institucionální akreditaci  (V. Zouhar, Univerzita Palackého v Olomouci)

13:00 – 14:00 Polední občerstvení

14:00 – 16:00 II. blok: Způsoby schvalování studijních programů

 • Proces schvalování studijních programů a hodnocení kvality vzdělávací činnosti ve studijních programech na Univerzitě Karlově (R. Wildová, Univerzita Karlova)
 • Způsob schvalování studijních programů na Masarykově univerzitě (M. Bek, Masarykova univerzita)
 • Vybrané právní otázky doprovázející změny studijních programů (V. Smutná, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

16:00 – 16:30 Coffee break

16:30 – 18:30 III. blok: Hodnocení vzdělávací činnosti na vysoké škole

 • Hodnocení vysokých škol a akreditovaných programů. Reflexe zkušeností z činnosti Akreditační komise (V. Dvořáková, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze)
 • Administrativní mohutnost systému řízení akademické kvality: srovnání aneb 25 let zkušeností z validací a akreditací britských programů (L. Janíček, Vysoké učení technické v Brně)
 • Zkušenosti s akreditací a hodnocením joint degree na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (R. Provazníková, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice)

18:30 Raut v budově fakulty

Pátek 8. září 2017

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 11:00 IV. blok: Vybrané právní souvislosti

 • Hlavní zásady a aktuální otázky ochrany osobních údajů (S. Skulová, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Kdo je dle zákona o střetu zájmů veřejným funkcionářem na veřejné vysoké škole? (M. Prokeš, Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
 • Vedení spisu ve správním řízení (J. Úlovec, Ministerstvo vnitra)

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 14:00 V. blok: Rozhodování o studentech a uchazečích

 • Doručování podle správního řádu a zákona o vysokých školách (F. Korbel, Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
 • Rozhodování o studentech a uchazečích se zaměřením na zahájení řízení a vybrané procesní úkony (V. Smutná, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Rozhodování o studentech a uchazečích se zaměřením na vydání rozhodnutí a na odvolací řízení (J. Jurníková, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Vybrané právní aspekty přijímacího řízení (J. Jurníková, V. Smutná, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Shrnutí, závěr (V. Smutná, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

14:00 Předpokládané ukončení


nahoru