| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Konference 2017 > Titulní strana

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

pod záštitou udělenou
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

pořádá konferenci

Novela zákona o vysokých školách: rok poté

7. a 8. září 2017 v Brně
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Konference je realizována v reakci na změny, které s sebou přinesl zákon č. 137/2016 Sb., který je dosud největší novelou současného zákona o vysokých školách. Přestože zákon nabyl účinnosti k 1. září 2016, je zřejmé, že implementace změn s rokem 2016 neskončila a lze předpokládat, že přesáhne i do roku 2018. Proto je cílem druhého ročníku konference věnované vybraným změnám poskytnout akademické veřejnosti, zejména pak zástupcům vedení vysokých škol a fakult, jako i těm, kteří se zabývají zajišťováním kvality či rozhodováním o studentech a uchazečích, pokračující informace o dopadech novely, a to zejména v oblasti právní a v oblasti zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání.

Přihlašování bylo možné do 20. 8. 2017.

Mediálním partnerem konference je magazín vysokých škol Universitas


nahoru