| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Konference 2017 > Základní informace

Základní informace

Termín konference: 7. – 8. září 2017

Místo jednání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno

 • V budově bude k dispozici hlídaná šatna pro odložení věcí. Podrobnější informace ke konferenčnímu zázemí naleznete v sekci Organizační informace.

Termín pro podání přihlášky a zaplacení konferenčního poplatku:  20. 8. 2017 (do 20. 7. 2017 se sníženým konferenčním poplatkem)

 • Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému; dříve vyplněná registrace zůstáva v platnosti, zapomenuté heslo lze snadno obnovit.
 • Prostřednictvím přihlašovacího systému lze přihlásit sebe nebo někoho jiného, ale i více osob zároveň (v takovém případě pro ně systém automaticky generuje souhrnnou fakturu), osoba registrovaná v systému sama nemusí být účastníkem konference.
 • Do kolonky "Organizace", prosíme, vyplňte text, který si přejete mít uvedený na jmenovce, například označení instituce či též její součásti, do druhého řádku můžete uvést funkci nebo pracovní zařazení, které zastáváte.

Upozorňujeme, že počet účastníků konference je s ohledem na prostorové možnosti omezen. Účast na konferenci garantujeme až od chvíle zaplacení konferenčního poplatku. Při nemožnosti zúčastnit se konference se poplatek nevrací, nicméně lze namísto účastníka, jehož přihláška byla zaplacena, vyslat jiného účastníka (pro změnu účastníka kontaktujte organizátory prostřednictvím e-mailu novelazvs@law.muni.cz). Při nemožnosti zúčastnit se celého programu se poplatek nesnižuje.

Po potvrzení přihlášky organizátory, za předpokladu včasného zaplacení konferenčního poplatku, je účast na konferenci garantována. Vyjdou-li následně najevo nějaké nedostatky, zejména neuhrazení poplatku ve stanoveném termínu, organizátoři budou účastníka, resp. osobu, která založila jeho přihlášku, neprodleně kontaktovat. 

Konferenční poplatek: 1.700 Kč vč. DPH při přihlášení do 20. 7. 2017 včetně

              2.000 Kč vč. DPH při přihlášení po tomto datu

 • Po potvrzení přihlášky organizátory budete vyzvání a navedeni elektronickou poštou k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, která bude vystavena Obchodním centrem MU; platba bude možná též online platební kartou (avšak jen v okamžiku, kdy bude poprvé využit odkaz na online platbu). Po uhrazení přihlášky bude možné vygenerovat si v přihlašovacím systému "standardní" fakturu.
 • Při nestandardních požadavcích souvisejících s fakturací, např. s žádostí o doplnění více subjektů či s žádostí o listinnou fakturu potvrzenou razítkem, se obracejte na paní Blanku Novákovou.

Odborný program

 • Aktuální program konference je dostupný v sekci Program.
 • Stručné představení vystupujcících je dostupné v sekci O vystupujících.
 • K tématům, která jsou předmětem konference, lze prostřednictvím určeného formuláře pokládat dotazy. Dotazy položené v předstihu budou distribuovány prezentujícím s prosbou o jejich zohlednění při přípravě vystoupení. Skutečné zohlednění však pochopitelně záleží na předstihu, v jakém bude konkrétní dotaz položen, a také na tématu a koncepci vystoupení. Dotazy je možné pokládat kdykoli, a to až do skončení konference; v rámci diskuze po vystoupeních jim bude věnován prostor, který umožní živá diskuze.
 • Účastníkům budou začátkem září elektronicky distribuovány podklady od prezentujících, kteří s jejich zasláním budou souhlasit.

Další informace a organizační pokyny jsou dostupné v sekci Organizační informace.

 • Informace o členech organizačního týmu a kontakty naleznete v sekci Organizátoři.

nahoru